GREEN DAY

 
GREEN DAY INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Wdro­że­nie usłu­gi Gre­enFM

TERMIN REALIZACJI:
W reali­za­cji

MIEJSCE:

Wro­cław