GREEN CORNER

 
Green Corner INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu

Wdro­że­nie usłu­gi Gre­enFM

TERMIN REALIZACJI:
2014 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa