GALERIA WILANÓW

 
GALERIA WILANÓW, LEED INWESTOR:

Glo­be Tra­de Cen­tre SA

ZAKRES PRAC:

Oce­na wstęp­na do cer­ty­fi­ka­cji LEED

TERMIN REALIZACJI:
2017

MIEJSCE:

War­sza­wa