GALERIA PÓŁNOCNA

 
GALERIA PÓŁNOCNA, leed INWESTOR:

Glo­be Tra­de Cen­tre SA

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji LEED

TERMIN REALIZACJI:
w reali­za­cji

MIEJSCE:

War­sza­wa