Business Garden Warszawa

INWESTOR:

Vastint Pol­ska

ZAKRES PRAC:

Wspar­cie GW w prze­pro­wa­dze­niu cer­ty­fi­ka­cji LEED

TERMIN REALIZACJI:
2017 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa