Medicover Sp. z o.o.

Medicover

Obiekt:
Szpi­tal Medi­co­ver

Zakres prac:

  • Świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku.

Ter­min wyko­na­nia:

kwie­cień 2009