ASTRA PARK

astra park, certyfikacja breem INWESTOR:

Skan­ska Resi­den­tial Deve­lop­ment Poland Sp. z.o.o.

ZAKRES PRAC:
Cer­ty­fi­ka­cja BREEAM

TERMIN REALIZACJI:
2017 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa