Znaki handlowe

„Go4Energy” jest zastrzeżonym znakiem handlowym Go4It z siedzibą w Warszawie ul. Białobrzeska 68/64.

Wszystkie wchodzące w skład Zawartości witryny znaki handlowe, znaki graficzne (logo), adresy witryn www, są znakami handlowymi i własnością Go4It.

Wykorzystanie Znaków Go4Energy lub ich przeróbek jest surowo zabronione (poza przypadkami, w których Go4It wyraźnie udzieli zgody na piśmie).
Nazwy innych produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.