WEST STATION

 
INWESTOR:

HB Reavis Poland / Xcity Investment
 
ZAKRES PRAC:
Przeprowadzenie procesu certyfikacji BREEAM
 
TERMIN REALIZACJI:
W realizacji
 
MIEJSCE:

Warszawa