Dlaczego energia?

Go4Energy wspomaga wszelkie przedsięwzięcia ukierunkowane na oszczędność energii ze względu na:

 

  • stały wzrost cen energii oraz prognozy przewidujące dalszy wzrost w najbliższych latach,
  • rosnący udział kosztów energii w całkowitych kosztach eksploatacyjnych,
  • wymogi prawne dotyczące inwestycji proekologicznych, ograniczających zużycie energii oraz emisję CO2,
  • chęć promowania idei zrównoważonego rozwoju i projektowania,
  • konieczność ochrony środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem działalności człowieka.

 

Zapoznaj się z oferowanymi przez nas usługami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.