Pomiary instalacji HVAC

Tylko odpowiednio zrównoważona i wyregulowana instalacja jest w stanie zapewnić właściwy komfort we wnętrzach przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.  

W Go4Energy oferujemy swoje usługi w zakresie badań, pomiarów oraz regulacji:

– instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej:

  • pomiary wydajności instalacji
  • pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych
  • regulacja instalacji wentylacji

– instalacji hydraulicznych: grzewczych – C.O., C.T. oraz chłodniczych:

  • pomiary wydajności instalacji
  • równoważenie instalacji hydraulicznych.