Badania termowizyjne

Termowizja jest multidyscyplinarną dziedziną wiedzy, wymagającą posiadania specjalistycznych umiejętności i znajomości zagadnień z różnych obszarów np. termodynamiki, przenoszenia ciepła, fizyki budowli.  Tylko odpowiednie przygotowanie merytoryczne, poparte doświadczeniem jest gwarantem prawidłowego wykonania termogramu, a następnie jego właściwej interpretacji. 

W Go4Energy  wykonujemy badania termowizyjne zgodnie z normą ISO 6781:1983/PN EN 13187. W naszym zespole znajdują się inżynierowie, posiadający licencję termografisty kategorii 1, wydaną przez Infrared Training Center (ITC). 

W Go4Energy wykonujemy pomiary termowizyjne urządzeń i instalacji budynkowych na potrzeby:

  • oceny efektywności energetycznej nieruchomości
  • przeprowadzania audytów energetycznych
  • kontroli wykonywanych prac termoizolacyjnych w budynkach
  • oceny stanu technicznego budynku.