Badania jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

Nowoczesne budynki biurowe obsługiwane są przez instalacje wentylacji mechanicznej i wyposażone w centrale z sekcjami filtracyjnymi o parametrach zgodnych z odpowiednimi wymaganiami. Powietrze w strefie przebywania ludzi powinno być wolne od zanieczyszczeń, zapewniając użytkownikom komfort i dobre samopoczucie. Wymaga to należytej uwagi ze strony obsługi technicznej budynku, stałego dozoru funkcjonowania instalacji, właściwego serwisu oraz regularnej wymiany filtrów.

W zachowaniu dobrej jakości powietrza może pomóc badanie porównawcze, mające na celu określenie skuteczności sekcji filtracji w centralach wentylacji bytowej, obsługujących powierzchnie najmu w budynku. Poprzez porównanie całkowitej ilości pyłu zawieszonego w powietrzu wewnątrz i na zewnątrz budynku możemy ustalić jakość powietrza wewnętrznego, a w razie złych wyników zaproponować rozwiązania naprawcze.