Pomiary i badania

„Jeśli umiesz zmierzyć to, o czym mówisz i wyrażasz to za pomocą liczb, to wiesz coś o tym. Ale kiedy nie możesz tego zmierzyć, twoja wiedza jest skromna i niedostateczna” William Thomson (Lord Kelvin).
W Go4Energy w pełni zgadzamy się z powyższymi słowami. Powołaliśmy dział pomiarów ponieważ jako świadomi inżynierowie jesteśmy pewni, że aby rzetelnie ocenić stan/zdiagnozować problem badanego obiektu/instalacji niezbędne jest wykonanie właściwych pomiarów a dopiero na podstawie otrzymanych wyników możliwe jest wyciągnięcie wniosków i przystąpienie do ewentualnej naprawy/regulacji.