Ocena jakości środowiska wewnętrznego – IAQ (Indoor Air Quality)

Ocena jakości środowiska wewnętrznego – IAQ (Indoor Air Quality)

Czynniki środowiska wewnętrznego mają istotny wpływ na poczucie komfortu oraz zdrowie użytkownika budynku. Niesie to za sobą wiele konsekwencji w postaci produktywności w miejscu pracy oraz poczucia atrakcyjności miejsca pracy. Współczesne badania wskazują, że środowisko wewnętrzne zaprojektowane w odpowiedni sposób oraz odpowiednio utrzymywane zapewnia wzrost efektywności pracy osób znajdujących się w budynku.

Efektywność może być wyrażona jako wzrost produktywności oraz spadek liczby wykorzystywanych zwolnień chorobowych wśród pracowników. Na środowisko wewnętrzne składa się wiele elementów wpływających na użytkowników budynku. Czynniki te można pogrupować w następujący sposób:

Ocena jakości środowiska wewnętrznego

Obejmuje przeprowadzenie obiektywnych pomiarów instrumentalnych (temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2, prędkość powietrza, natężenie światła, natężenia dźwięku) oraz badanie odczuć subiektywnych poprzez ankietyzację pracowników. Zgromadzone dane dostarczają całościową wiedzę dotyczącą środowiska wewnętrznego badanego budynku.

 

Wyniki pomiarów instrumentalnych pozwalają na porównanie warunków panujących w budynku z opisywanymi jako optymalne warunki pracy w normach krajowych i międzynarodowych. Wyniki ocen subiektywnych pozwalają zidentyfikować czynniki powodujące dyskomfort w miejscu pracy, które są często trudne do identyfikacji z wykorzystaniem instrumentów pomiarowych. Wyniki pomiarów instrumentalnych oraz ocen subiektywnych dają możliwość kompletnej oceny panujących w budynku warunków oraz przeprowadzenie ich optymalizacji dopasowując do bieżących wymagań użytkowników.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.