GreenFM

Usługa GreenFM wspomaga proces zarządzania energią w budynku poprzez analizę funkcjonowania obiektu, parametrów wewnętrznych oraz rzeczywistego zużycia energii.

Dane pochodzące z systemów BMS są analizowane pod kątem poprawności ich funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej. Comiesięczny raport, zawierający informacje o danych pogodowych i sposobie użytkowania budynku, nakładane są na wyniki zużycia energii elektrycznej, ciepła, „chłodu” i pozostałych mediów.

W wariancie rozszerzonym rzeczywiste wyniki są porównywane z modelami energetycznymi, co pozwala na wyznaczenie poziomów odniesienia dla zużycia energii przy aktualnym obciążeniu budynku. Dodatkowo, przedstawiane są zauważone nieprawidłowości w działaniu systemów oraz sygnały świadczące o podwyższonym zużyciu energii wraz z propozycjami ich usunięcia.

Zobacz nasze realizacje

Podstawowym celem GreenFM jest wspomaganie zarządzania energią w budynku. Poza danymi o rzeczywistym zużyciu energii, generowane są wskaźniki, umożliwiające optymalizację nakładów na energię oraz informacje o charakterze szczegółowym, pozwalające inwestorowi i działowi FM na precyzyjne dopasowanie budynku, jego systemów i urządzeń do rzeczywistych warunków eksploatacji.

Korzyści dla inwestora:

Dzięki usłudze GreenFM inwestor, właściciel, a także zarządca lub dział techniczny uzyskują uporządkowaną wiedzę na temat zużycia mediów w budynku. Kontrola funkcjonowania systemów wraz z automatyką pozwala na wykrycie nieprawidłowości w ich działaniu. Wprowadzenie procesu GreenFM umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, racjonalizację zużycia energii i kontrolę techniczną systemów.

Dodatkowo przygotowana została specjalna aplikacja Dashboardingu, przedstawiająca w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkownika kluczowe dane o bieżącym stanie budynku. Dzięki stałej analizie danych Panel zarządcy umożliwia aktywne zarządzanie nieruchomością z dowolnego miejsca na świecie. Z kolei w panelu najemcy szybko można dokonać porównania w stosunku do pozostałych najemców lub do analogicznego miesiąca rok wcześniej. Łatwy w odczycie interfejs dostosowany jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Dashboarding umożliwia też prezentowanie wybranych parametrów budynku na ekranie w holu wejściowym, co pozwala wszystkim użytkownikom wejść w pewnego rodzaju interakcje i lepiej zrozumieć swoje środowisko pracy.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o GreenFM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.