GreenFM

Usługa GreenFM wspomaga proces zarządzania energią w budynku poprzez analizę funkcjonowania obiektu, parametrów wewnętrznych oraz rzeczywistego zużycia energii.

 

Zobacz nasze projekty dotyczące GreenFM

 

Dane pochodzące z systemów BMS są analizowane pod kątem poprawności funkcjonowania systemów ze szczególnym uwzględnieniem ich efektywności energetycznej. Comiesięczny raport zawierający informacje o danych pogodowych, sposobie wykorzystywania budynku nakładane są na wyniki zużycia energii elektrycznej, ciepła, „chłodu” i pozostałych mediów na poszczególne funkcje budynku.

 

W wariancie rozszerzonym rzeczywiste wyniki są porównywane z modelami energetycznymi, co pozwala na wyznaczenie poziomów odniesienia dla zużycia energii przy aktualnym obciążeniu budynku. Dodatkowo przedstawiane są zauważone nieprawidłowości w działaniu systemów oraz sygnały świadczące o podwyższonym zużyciu energii wraz z propozycjami ich usunięcia.

 

Podstawowym celem GreenFM jest wspomaganie zarządzania energią w budynku. Poza danymi o rzeczywistym zużyciu energii generowane są wskaźniki pozwalające na optymalizację nakładów na energię oraz informacje o charakterze szczegółowym pozwalające inwestorowi i działowi FM na precyzyjne dopasowanie budynku, jego systemów i urządzeń do rzeczywistych warunków eksploatacji.

 

Korzyści dla inwestora:

 

Dzięki usłudze GreenFM inwestor, właściciel, a także zarządca lub dział techniczny uzyskują uporządkowaną wiedzę na temat zużycia mediów w budynku. Dane te zestawione z aktualnym funkcjonowaniem budynku pozwalają na zebranie pełnej informacji zarządczej. Kontrola funkcjonowania systemów w budynkach wraz z jego automatyką umożliwia optymalizację zużycia energii oraz pozwala na wykrycie nieprawidłowości w ich działaniu. Wprowadzenie procesu GreenFM umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, racjonalizację zużycia energii i kontrolę techniczną systemów.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o GreenFM