European GreenBuilding

BREEAM_Recognition

Certyfikat European GreenBuilding powstał w ramach programu Komisji Europejskiej, którego celem jest podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania energii w budynkach komercyjnych. Jest to certyfikat przeznaczony dla energooszczędnych budynków niemieszkalnych wzniesionych w ciągu ostatnich pięciu lat lub dla budynków starszych, które będą poddane modernizacji.
 
Zobacz projekty z Certyfikatem European GreenBuilding
 
Podstawowym wymaganiem certyfikatu jest zredukowanie zużycia energii wyrażonej w energii pierwotnej o 25% w porównaniu z krajowymi normami w miejscu, gdzie projekt jest realizowany. Warunek ten może być spełniony poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego oraz symulacji energetycznej budynku. Dodatkowym wymaganiem programu europejskiego jest opracowanie planu działania w zakresie poszanowania energii (Action Plan) obejmującego czas eksploatacji budynku.
 
Chcesz, aby Twój budynek otrzymał Certyfikat European GreenBuilding? Skontaktuj się z nami.