Certyfikat GBS

gbs, green building standard

GBS (Green Building Standard) to polski system certyfikacji budynków. Organem przyznającym ten certyfikat jest Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ.org)

Green Building Standard to system certyfikacji, dopasowany do polskich warunków, który uzyskał oficjalne poparcie Ministerstwa Środowiska. Założeniem systemu jest podkreślenie znaczenia zdrowia, komfortu i wydajności użytkowników jako dominującego celu kreowania środowiska wewnątrz budynków.

Cele certyfikatu Green Building Standard:

  • Propagowanie i docenienie działań zapewniających optymalne środowisko dla różnych aktywności człowieka,
  • Promowanie rozwiązań projektowych zapewniających komfort użytkowników budynku poprzez stworzenie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego,
  • Propagowanie idei, iż utrzymanie komfortu użytkowników i parametrów środowiskowych, winno stanowić priorytet podczas projektowania i eksploatacji budynków przy zachowaniu pełnej podmiotowości jaką stanowi użytkownik budynku.

Zobacz nasze realizacje

Ideą certyfikacji Green Building Standard jest promocja budynków, w których dzięki projektowaniu zintegrowanemu wszystkie strony procesu inwestycyjnego (Inwestor, Właściciel, Projektant, Wykonawca, Zarządca) będą mogły stworzyć zdrowe, bezpieczne i komfortowe środowisko dla użytkowników budynku, przy zmniejszonym w stosunku do obowiązujących wymagań zużyciu energii. Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki nowoprojektowane oraz budynki po gruntownej modernizacji.

Więcej szczegółów na:

http://greenbuildingstandard.eu/