Certyfikat BREEAM IN-Use

 

BREEAM In-Use jest wielokryterialnym systemem certyfikacji przeznaczony dla istniejących budynków, użytkowanych przez okres minimum 2 lat. W ramach certyfikatu oceniane są zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku jak i efektywność zarządzania obiektem.

 

BREEAM bierze pod uwagę wiele zagadnień charakteryzujących budynek lub/oraz powierzchnie najmu w tym:

 

 • jakość środowiska wewnętrznego,
 • efektywność energetyczna,
 • dostępność środków transportu miejskiego,
 • materiały budowlane,
 • zarządzanie eksploatacją budynku,
 • gospodarka wodna i odpadami.

 

Sprawdź które budynki mają już ceryfikat BREEAM In-Use

 

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego audytora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zarządca oraz obsługa techniczną budynku. Budynek oraz zarządca budynku mogą otrzymać certyfikat BREEAM na jednym z sześciu poziomów w zależności od liczby uzyskanych punktów:

 

 • Acceptable
 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding

 

Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkalne, hotelowe oraz szkoły, jak firmy zarządzające obiektami.