Certyfikacja BREEAM

BREEAM bierze pod uwagę wiele zagadnień charakteryzujących budynek czy powierzchnię najmu, w tym m.in.:

-jakość środowiska wewnętrznego

-efektywność energetyczna

-dostępność środków transportu miejskiego

-materiały budowlane

-zarządzanie eksploatacją budynku

-gospodarka wodna i odpadami.

 

Certyfikat BREEAM IN-Use

BREEAM In-Use jest wielokryterialnym systemem certyfikacji przeznaczony dla istniejących budynków, użytkowanych przez okres minimum 2 lat. W ramach certyfikatu oceniane są zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku jak i efektywność zarządzania obiektem.

Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkalne, hotelowe oraz szkoły, jak firmy zarządzające obiektami.

Certyfikat BREEAM New Construction

BREEAM New Construction to wielokryterialny system oceny jakości nowoprojektowanych budynków będący obecnie standardem w branży nieruchomości w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów oraz deweloperów.

Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki biurowe, handlowe, przemysłowe i mieszkalne, jak również każdy inny typ budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką certyfikującą.

Certyfikat BREEAM RFO

BREEAM Refurbishment and Fit-Out to wielokryterialny system oceny jakości budynków remontowanych oraz powierzchni najmu.

Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkalne, hotelowe oraz szkoły, jak nowoprojektowane i re-aranżowane powierzchnie najmu.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez Building Research Establishment Global (BRE) na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego audytora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zarządca oraz obsługa techniczną budynku. Budynek oraz zarządca budynku mogą otrzymać certyfikat BREEAM na jednym z sześciu poziomów, w zależności od liczby uzyskanych punktów:

– Acceptable

– Pass

– Good

– Very Good

– Excellent

– Outstanding

Zobacz nasze realizacje