Badanie jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

Badanie jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

W nowoczesnych budynkach biurowych, obsługiwanych przez instalacje wentylacji mechanicznej wyposażonych w centrale z sekcjami filtracyjnymi o parametrach zgodnych z odpowiednimi wymaganiami, powietrze w strefie przebywania ludzi powinno być wolne od zanieczyszczeń, zapewniając użytkownikom komfort i dobre samopoczucie. Wymaga to należytej uwagi ze strony obsługi technicznej budynku, stałego dozoru funkcjonowania instalacji, właściwego serwisu oraz regularnej wymiany filtrów.

 

W tym może pomóc badanie porównawcze, mające na celu określenie skuteczności sekcji filtracji w centralach wentylacji bytowej, obsługujących powierzchnie najmu w budynku, poprzez porównanie całkowitej ilości pyłu zawieszonego w powietrzu wewnątrz i na zewnątrz budynku.