Audyt energetyczny oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 

Audyt energetyczny  jest wieloetapową procedurą mającą na celu optymalizację zużycia energii oraz redukcję kosztów związanych z jej produkcją i transportem, eksploatacją istniejącego budynku, procesu technologicznego, instalacji. Prawidłowo przeprowadzony audyt przynosi wymierne korzyści finansowe, a także eksploatacyjne. Jest to złożony proces, realizowany w kilku głównych etapach.
 

  • Zbieranie danych – pierwszy etap obejmuje przegląd dokumentacji, wizytację obiektu, sporządzenie inwentaryzacji systemów technologicznych oraz przeprowadzenie analizy ich funkcjonowania i pomiarów. Ponadto zebrane zostają dane dotyczące zużycia energii oraz informacje związane z obsługą techniczną obiektu.
  •  

  • Analiza danych – w ramach drugiego etapu przeprowadzana jest analiza danych zebranych podczas etapu pierwszego, pozwalająca określić obszary zużycia energii.
  •  

  • Wnioski i zalecenia – w ostatnim etapie przedstawione zostają propozycje modernizacji zmierzających do optymalizacji zużycia energii, z uwzględnieniem ich rezultatu ekonomicznego.
  •  

W zależności od oczekiwań klienta audyty energetyczne wykonujemy w oparciu o polskie przepisy, w tym nową Ustawę o efektywności energetycznej, implementującą dyrektywę europejską 2012/27/UE, lub wytyczne ASHRAE, związane przede wszystkim z certyfikacją LEED.
 
Specyficzną formą audytu energetycznego jest Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, dedykowany dla dużych przedsiębiorstw, czyli zgodnie z definicją z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub osiągających co najmniej 50 milionów € rocznego obrotu. W ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa należy przeanalizować procesy odpowiedzialne za zużycie co najmniej 90% energii, a także nieruchomości oraz środki transportu użytkowane w ramach działalności. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzić po raz pierwszy do końca września 2017 roku, a następnie co 4 lata. Wyniki audytu energetycznego przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać do Urzędu Regulacji Energetyki, który raportuje potencjalne oszczędności Ministerstwu Energii.
 

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz, żebyśmy przeprowadzili dla Ciebie audyt energetyczny