Life cycle cost and service life planning (LCC)

Analiza kosztów cyklu życia ma na celu spełnienie wymagań kryterium  Man 05 certyfikacji BREEAM International New Construction 2013 i jest przeprowadzana zgodnie z normami z serii ISO 15686-5:2008.

W ramach opracowania wykonywana jest analiza ekonomiczna w kosztach stałych i zdyskontowanych w okresie 25 i 60 lat dla:

  • okresu budowy – analiza kosztów inwestycyjnych
  • okresu funkcjonowania budynku – koszty energii, sprzątania, zarzadzania
  • okresu utrzymania budynku – koszty napraw i wymian

 

Analiza zawiera propozycje kierunków modernizacji  budynku  w  celu  obniżenia  kosztów w całym cyklu życia. Ocena obejmuje żywotność oraz koszty utrzymania systemów dla wyspecyfikowanych założeń projektowych.