GREEN TOWERS

 
GREEN TOWERS INWESTOR:

Skanska Property Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Opracowanie dokumentacji Green Building dla budynku A i B

TERMIN REALIZACJI:
Zrealizowany 2013 r.

MIEJSCE:

Wrocław