GREEN DAY

 
GREEN DAY INWESTOR:

Skanska Property Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Opracowanie dokumentacji Green Building dla budynku 1 i 2

TERMIN REALIZACJI:

Green Day 1- Zrealizowany 2013 r.

Green Day 2- w realizacji

MIEJSCE:

Wrocław