References

Ghelamco Poland Sp. z o.o.

Mokotów Nova:

 • opracowanie modelu numerycznego budynków oraz opracowanie danych dotyczących zużycia energii przez budynki
 • opracowanie polityki w zakresie oszczędności energii w budynkach (Action Plan)
 • opracowanie wniosku o przyznanie certyfikatu European GreenBuilding

 

Globe Trade Centre S.A.

University Business Park i Francuska Office Centre:

 • opracowanie modelu numerycznego budynków oraz opracowanie danych dotyczących zużycia energii przez budynki
 • opracowanie polityki w zakresie oszczędności energii w budynkach (Action Plan)
 • opracowanie wniosku o przyznanie certyfikatu European GreenBuilding

 

PKN Orlen

 • audyt elektro-energetyczny obiektów stacji paliw, terminali i budynków administracyjnych
 • przedstawienie propozycji modernizacji obniżających zużycie energii

 

Est-On Grupa ECHO

Park Postępu:

 • opracowanie modelu numerycznego budynków oraz opracowanie danych dotyczących zużycia energii przez budynki
 • opracowanie polityki zarządzania energią w budynkach oraz przygotowanie Action Plan
 • opracowanie wniosku o przyznanie certyfikatu European GreenBuilding

 

Hussmann Koxka Poland Sp. z o.o.

 • przeprowadzenie symulacji złożonych systemów chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania supermarketów
 • określenie korzyści płynących z wykorzystania ciepła odpadowego z przemysłowych urządzeń chłodniczych na cele grzewcze

 

EXATEL S.A.

 • analiza istniejącej dokumentacji
 • ocena stanu faktycznego eksploatacji budynku
 • ocena aktualnej eksploatacji technicznej budynku
 • ocena umowy pomiędzy Exatel S.A. i Axima Services Sp. z o.o.
 • model energetyczny budynku
 • ocena dodatkowego systemu wentylacji, chłodzenia i ogrzewania w zmodernizowanych pomieszczeniach
 • propozycje racjonalizacji zużycia energii

 

FM Polska Sp. z o.o.

 • opracowanie analizy energetycznej hali magazynowej
 • obliczenia mocy cieplnej i chłodniczej oraz rocznego zużycia chłodu i ciepła na potrzeby wentylacji i klimatyzacji
 • przeprowadzenie symulacji funkcjonowania obecnego systemu wentylacji w ciągu roku

 

 

Projekty zrealizowane przez firmę ProBe

 

 

Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Green Corner:

 • współpraca przy certyfikacji LEED
 • modelowanie energetyczne
 • measurement & verification
 • commissioning
 • opracowanie wniosku o przyznanie certyfikatu European GreenBuilding
 • przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 

Green Horizon:

 • współpraca przy certyfikacji LEED
 • modelowanie energetyczne
 • measurement & verification
 • commissioning
 • opracowanie wniosku o przyznanie certyfikatu European GreenBuilding
 • przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 

Green Towers A i B:

 • współpraca przy certyfikacji LEED
 • modelowanie energetyczne
 • measurement & verification
 • commissioning
 • opracowanie wniosku o przyznanie certyfikatu European GreenBuilding
 • przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 

Malta House:

 • współpraca przy certyfikacji LEED
 • analiza rozwiązań fasady
 • analiza doboru źródła ciepła i chlodu
 • modelowanie energetyczne
 • measurement & verification
 • commissioning
 • opracowanie wniosku o przyznanie certyfikatu European GreenBuilding
 • przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *