CEDET

 
CEDET INWESTOR:

Immobel Poland Sp z o.o.
 
ZAKRES PRAC:
Przeprowadzenie procesu certyfikacji BREEAM
 
TERMIN REALIZACJI:
W realizacji
 
MIEJSCE:

Warszawa