Low and zero carbon technologies (LZC)

Analiza zastosowania odnawialnych lub niskoemisyjnych źródeł energii zgodna z wymaganiami kryterium Ene 04 certyfikacji BREEAM International New Construction 2013 ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków poprzez zastosowanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

 

Usługa swoim zakresem obejmuje:

  • określenie listy technologii oraz nośników energii możliwych do zastosowania w rozpatrywanym budynku;
  • wybór nośników energii oraz stosowanych technologii, przy uwzględnieniu warunków przyłączenia do sieci, niezawodności i warunków dostaw poszczególnych nośników energii w miejscu lokalizacji budynku;
  • porównanie wybranych rozwiązań pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym.

 

Dodaj komentarz