Norblin Sp. z o.o.

Obiekt:
Kompleks 3 obiektów Norblin (hala prasowni, część hali odlewni oraz hala warsztatowa)

 

Zakres prac:

  • Symulacje energetyczne budynków kompleksu Norblin,
  • Opracowanie modelu CFD opisującego spodziewany gradient temperatury,
  • Przygotowanie wariantów modernizacji budynków.

 

Projekty zrealizowane przez firmę ProBe