III Forum Przemysłowe

Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Europie – pod takim hasłem trwać będzie od 8 do 10 grudnia III Forum Przemysłowe w Karpaczu. Najważniejsi przedstawicieli polskiego i europejskiego przemysłu wezmą udział w kilkudziesięciu debatach, sesjach plenarnych, prezentacjach raportów i blokach tematycznych.

Eksperci z Go4Energy wezmą udział w następujących panelach dyskusyjnych:

Budynki zeroenergetyczne – czy to możliwe? – 9 grudnia 16:10-17:35

W dzisiejszym świecie to właśnie budynki są największymi konsumentami energii – z danych statystycznych wynika, że zużywają one ok. 40% jej światowej produkcji. Natomiast zgodnie z dyrektywą UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Czy jest to możliwe do osiągnięcia? Za pomocą jakich technologii?

Silny przemysł potrzebuje dobrych pracowników – strategie nowoczesnego środowiska pracy. – 9 grudnia 14:35-16:00

W ostatnich latach nowoczesna gospodarka, chaotycznie kapitalistyczna i nieustannie podążająca za redukcją kosztów, przestała dostrzegać emocjonalne i bytowe potrzeby pracowników. W rezultacie zanika zjawisko „pracy na całe życie”. Pracownicy szukają innych dróg, zmieniają ścieżki zawodowe. Coraz częściej padają również ofiarą przedwczesnego wypalenia, a nawet depresji. Przemysł jest jedną z tych gałęzi gospodarki, które są najbardziej narażone na ten fenomen. Jak sprawić by „praca w fabryce” była w XXI wieku dalej atrakcyjna dla ludzi?

Forum będzie okazją do szerokiej dyskusji na temat kluczowych problemów przemysłu europejskiego, takich jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego przemysłu czasu wolnego, a więc m.in. turystyki, kultury, rozrywki.

W jaki sposób wprowadzać w życie ambitne plany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej? W jaki sposób wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu? Jak wspierać rodzimy kapitał i rodzinne firmy? Jakimi rozwiązaniami wspierać wdrażanie innowacji w przemyśle? Jak najlepiej wykorzystać potencjał intelektualny Europy, w szczególności państw tzw. Nowej Europy? Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych dla gospodarki pytań poszukiwać będzie ponad 700 gości Forum, a wśród nich przedstawiciele największych koncernów przemysłowych, ministrowie, parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści z krajów Europy.

Forum Przemysłowe organizowane jest po raz trzeci w Karpaczu. W 2016 r. wzięło w nim udział blisko 600 gości – reprezentanci firm z branż: energetyki, budownictwa, górnictwa i sektora wydobywczego, motoryzacji, transportu, IT, chemii, FMCG, farmacji, ochrony środowiska, turystyki, a także przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, instytutów badawczych i think-thanków oraz ekspertów i dziennikarzy z Polski i zagranicy.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Gospodarzem – Karpacz, a Partnerem – Województwo Dolnośląskie. Więcej informacji na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl