Certyfikacja dla obiektu .big

Firma Go4Energy przeprowadzi kolejny proces certyfikacji w systemie Green Building Standard. Tym razem o certyfikat ubiegać się będzie obiekt biurowy o nietypowej nazwie „.big”, zlokalizowany u zbiegu ulic Kapelanka i gen. B. Zielińskiego w Krakowie, którego inwestorem jest Ghelamco Poland.

Warto przypomnieć, że Green Building Standard to jedyny polski certyfikat, który uzyskał oficjalne poparcie Ministerstwa Środowiska. GBS został stworzony przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Promuje on wysoką jakość środowiska wewnętrznego przy poszanowaniu idei racjonalnego zużycia energii. Kładzie też nacisk na edukację użytkownika poprzez informowanie go o wszelkich udogodnieniach, występujących w budynku i najbliższym otoczeniu.

Główne obszary oceny w systemie GBS obejmują:

– komfort cieplny

– jakość powietrza

– komfort wizualny

– komfort akustyczny

– zużycie energii

– oferowane udogodnienia

Korzyści z certyfikacji GBS:

– potwierdzenie realizacji projektu zgodnie z najwyższymi standardami

– zapewnienie użytkownikom kompletnej informacji o dostępnych udogodnieniach

– obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku

– wyróżnienie inwestycji spośród innych

– zwiększenie popytu wśród nabywców i najemców

Procesowi certyfikacji GBS mogą być poddawane nowopowstające obiekty. Natomiast dla istniejących budynków opracowany został system Green Building Standard Achieved (GBSA). Ma on na celu weryfikację, za pomocą pomiarów kontrolnych, wyniku uzyskanego w ramach certyfikatu GBS. Pozwala sprawdzić, czy podczas eksploatacji utrzymywane są odpowiednie warunki środowiska wewnętrznego.

GBS spotkał się już z dużym zainteresowaniem i uznaniem inwestorów na rynku polskim. Do tej pory stosowany był wyłącznie do certyfikacji budynków biurowych. W chwili obecnej jednostka certyfikacyjna OSWBZ opracowuje założenia dla inwestycji mieszkaniowych.

Więcej o certyfikacji GBS na: g4e.pl/nasze-uslugi/certyfikat-green-building-standard