Let’s get WELL- społeczności jako pojazdy globalnego zdrowia publicznego

W ciągu ostatniej dekady systemy i normy w zakresie zielonych systemów oceny poczyniły znaczne postępy w kierunku przekształcenia trendów w budownictwie, czego wynikiem jest dynamiczne rozszerzenie świadomych ekologicznie planów budowania i projektowania na całym świecie. Uruchomiony pilotażowo WELL Community Standard to system oceny na szczeblu lokalnym, koncentrujący się wyłącznie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu określonej wspólnoty mieszkańców czy użytkowników budynku. Jego celem jest ustanowienie nowego, globalnego wzorca dla zdrowych społeczności.

Wraz z wprowadzeniem standardu WELL Community, jednostka certyfikacyjna International Well Building Institute (IWBI) chce zapoczątkować nową erę, stawiając ludzkie zdrowie na czele działań wspólnotowych w zakresie budowania i projektowania. Jednocześnie dostarcza najnowocześniejszych wskazówek w zakresie zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia na skalę dzielnicy, wspierając tym samym naszą planetę i ludzi.

To pierwszy tego typu światowy standard wspierania zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez zintegrowane i prężnie funkcjonujące społeczności. Norma WELL Community Standard ma na celu oddziaływanie na osoby nie tylko w ścianach ich domu czy biura, ale także w przestrzeniach ogólnodostępnych, w których spędzają czas. Zasoby w społeczności WELL – naturalne, ludzkie i technologiczne – są skutecznie, sprawiedliwie i odpowiedzialnie wykorzystywane w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb oraz priorytetów.

Standard WELL Community składa się ze 110 aspektów w 10 koncepcjach. Osoby zaznajomione z normą WELL Building Standard zauważą, że siedem koncepcji zostało rozszerzonych na 10 ogólnych koncepcji: powietrze, woda, odżywianie, światło, kondycja fizyczna, temperatura, dźwięk, materiały, umysł i społeczność.

WELL Building Standard ocenia 100 cech, a 5 dodatkowych to innowacje zaproponowane przez aplikującego o certyfikat. Zmieniło się to z addendą z maja 2016r. Wcześniej IWBI podawało 102 możliwe do uzyskania kredyty (włącznie z Innowacjami), a obecnie jest ich 100 plus 5 dodatkowych  innowacji. Dodatkowo, addenda z maja 2016r. wycofała certyfikację Core and Shell Compliance, zastępując ją certyfikatem Core and Shell, w którym osiąga się poziom certyfikatu (Silver, Gold lub Platinum) tak jak w New and Existing Buildings czy New and Existing Interior.

Informacją istotną dla zainteresowanych uzyskaniem certyfikacji WELL jest, że aby skorzystać z preferencyjnych cen należy, zgodnie z wymogami IWBI, przedstawić dokumentację do recenzji w przeciągu dwóch lat od rejestracji projektu. Obniżone ceny miały być początkowo utrzymane tylko do 30 czerwca 2017, ale IWBI informuje o przedłużeniu tej swego rodzaju promocji. Koszty uzyskania certyfikatu WELL są liczone indywidualnie dla każdego projektu, w zależności od typu certyfikacji, o którą stara się inwestor oraz wielkości zgłaszanego projektu. Na stronie wellcertficed.com dostępny jest kalkulator do wyliczenia kosztów jednostki certyfikującej IWBI, natomiast analizy i niezbędne do przygotowania dokumenty podlegają oddzielnej wycenie przez Go4Energy.

Inwestorzy, posiadający już certyfikat WELL dla swoich projektów, są zobligowani do poddania się procesowi recertyfikacji maksymalnie co trzy lata, celem weryfikacji, czy inwestycja nadal spełnia postawione wymogi. Co więcej, projekt może utrzymać, podwyższyć lub w najgorszym przypadku stracić certyfikat (gdy nie aplikuje o recertyfikację lub nie będzie spełniał wymogów WELL i nie poprawi błędów).

Więcej informacji o certyfikacji WELL dostępne na stronie: www.g4e.pl/nasze-uslugi/certyfikacja/