Green Building Standard – certyfikat inny niż wszystkie!

Zarówno inwestorzy, jak i użytkownicy budynków zaczynają coraz lepiej rozumieć wartość certyfikacji ekologicznych. Dla właściciela obiektu certyfikat to możliwość wyróżnienia swojej inwestycji spośród innych oraz podniesienia jej prestiżu. Dla projektanta i generalnego wykonawcy stanowi ułatwienie w projektowaniu i zbudowaniu energooszczędnego budynku. Natomiast dla osób, które stają się użytkownikami, jest to potwierdzenie, że obiekt powstał zgodnie z najwyższymi normami, dzięki czemu będzie energooszczędny, a życie w nim zdrowsze i bardziej komfortowe.

 

Green Building Standard to jedyny, całkowicie polski certyfikat ekologiczny, który uzyskał oficjalne poparcie Ministerstwa Środowiska. Dzięki koncentracji swoich założeń na możliwościach i ograniczeniach związanych z budownictwem w Polsce, certyfikat odnosi się dokładnie do tych uwarunkowań, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika. Ocenie podlegają takie aspekty jak: komfort cieplny, jakość powietrza, komfort wizualny, komfort akustyczny, zużycie energii oraz oferowane udogodnienia.

 

Docelowo, użytkownicy obiektów certyfikowanych w GBS będą informowani o wszelkich znajdujących się w nich udogodnieniach za pomocą tabliczek z kodami QR, rozmieszczonych na terenie budynku. Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik zostanie przeniesiony na stronę www, zawierającą szczegółowe wskazówki do tego, co oferuje budynek, w którym się znajdują i jak najlepiej z tego korzystać.

 

„System certyfikacji GBS, oprócz waloru motywacyjnego, to także propagowanie idei poprawy efektywności energetycznej i inwestowania w niekonwencjonalne źródła energii. Zapewniam o poparciu Ministra Środowiska dla powyższej inicjatywy.” – podaje Emilia Krupkowska, Naczelnik Wydziału Protokolarnego, w zastępstwie Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska.

 

Ten wielokryterialny system oceny budynków został opracowany przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. „Certyfikat GBS dla budynku, w którym mieszkamy czy pracujemy, to dowód na to, że żyjemy w harmonii z najbliższym otoczeniem, dbając o środowisko naturalne i tym samym o własne zdrowie.” – mówi Katarzyna Podyma, OSWBZ Project Manager.

 

„Wart uwagi jest również nowy system oceny istniejących budynków – GBSA, służący do weryfikacji tego, co zostało obiecane na etapie projektu, a następnie budowy. Pozwala on sprawdzić, czy podczas eksploatacji utrzymane są odpowiednie parametry, co pozwala uniknąć często spotykanego działania oszczędnościowego kosztem jakości środowiska pracy.” – prezentuje Tomasz Augustyniak, Prezes OSWBZ.

 

Proces weryfikacji dokumentów do przyznania certyfikatu GBS trwa 21 dni roboczych, czyli krócej w porównaniu do czasu uzyskania innych, międzynarodowych certyfikatów. Najniższe na rynku są też koszty związane z wykonaniem niezbędnych do tego analiz. Dodatkowo, jednostka certyfikująca OSWBZ.org zdecydowała o bezpłatnej weryfikacji wniosku do końca 2017 roku. Inwestor ponosi jedynie opłatę za zgłoszenie budynku w wysokości 1 500 zł netto.

 

Certyfikat GBS dedykowany jest branży nieruchomości i budownictwa w Polsce, kierując swoją propozycję zarówno dla inwestycji komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronach: g4e.pl/nasze-uslugi/certyfikat-green-building-standard/ oraz www.oswbz.org

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnym szkoleniu, którego celem jest zrozumienie kluczowych elementów oraz mechanizmu działania certyfikatu Green Building Standard, proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@oswbz.org najpóźniej do 15 października 2017r. Szkolenie odbędzie się 25 października 2017r. w Warszawie przy ul. Złotej 59.