Rynek zielonego budownictwa wciąż się rozwija

Debata na temat przyszłości energooszczędnego budownictwa

Zielone budownictwo rośnie w siłę co potwierdza badanie opracowane przez Dodge Data & Analytics i United Technologies Corporation, którego partnerem badawczym było World Green Building Council (WorldGBC).

Raport World Green Building Trends 2016 prezentuje wyniki badania jakie zrealizowano na grupie ponad 1000 uczestników z 69 krajów. Z zebranych danych wynika, że będzie coraz więcej zielonych budynków, co potwierdza zestawienie aktualnych wyników z wynikami z 2012 roku.

W Polsce w 2015 roku 19 % firm budowlanych deklarowało, że ponad 60% ich projektów stanowią te ekologiczne. To zjawisko ma się zwiększać i w 2018 roku takich firm ma być 29 %.

World Green Building Trends 2016

Średnia zrealizowanych projektów zielonego budownictwa w 2015 roku, wyliczona dla 13 krajów z całego świata włączonych do badania, wynosi 24%. Wynik Polski przekracza tą średnią o 10%, podobnie wygląda sytuacja Meksyku, Niemczech i Australii.

World Green Building Trends 2016

Głównym wnioskiem z raportu jest to, że światowy rynek zielonego budownictwa co trzy lata będzie się podwajał. Oprócz tego wspomina się o rozwoju sektora biurowego, który jest jednym z najprężniej rozwijających się części budownictwa zielonego. Z raportu wynika, że najważniejszym czynnikiem, który wpływa na powstanie zielonych budynków, jest redukcja energii elektrycznej, zaraz po niej oszczędność zasobów i mniejsze zużycie wody.

Opracowano na podstawie raportu World Green Building Trends 2016