Uwaga, zmiany w wymaganiach dotyczących energooszczędności budynków.

Nowe przepisy zaostrzają minimalne wymogi w zakresie energooszczędności dla projektowanych obiektów, a zarazem zmieniają warunki rejestracji prac budowlanych dla wybranych kategorii budynków. By sprostać wymogom technicznym, inwestorzy będą musieli zwiększyć nakłady na materiały budowlane.

 

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, odnosi się do coraz ostrzejszych wytycznych unijnych dotyczących energooszczędności i po raz kolejny wymusza ograniczenie zużycia energii użytkowej budynków. Wiąże się to z europejską dyrektywą 2001/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 roku, która zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzania zmian prawnych, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków.

 

Inwestorzy będą musieli inwestować w materiały budowlane, które zatrzymują więcej ciepła wewnątrz, dzięki lepszej izolacyjności ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów oraz okien i drzwi zewnętrznych. Zgodnie z rozporządzeniem z 2014 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, od 1. stycznia br. zostaje obniżony współczynnik przenikania ciepła U, opisujący izolacyjność cieplną dla ścian, dachów, stropów i stropodachów. Jednocześnie zmniejszony został dopuszczalny wskaźnik EPh+w [kWh/(m2·rok)] określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Współczynnik przenikania ciepła U i wskaźnik EPh+w [kWh/(m2·rok)]