Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowej ustawy

Od października 2016 roku, obowiązuje nowa ustawa o efektywności energetycznej, która ma za zadnie wdrożyć dyrektywy Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają miedzy innymi obowiązek regularnego przeprowadzania audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. 

Więcej szczegółów w artykule:

Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowej ustawy efektywności energetycznej