Pierwszy w Europie BREEAM International New Construction 2016

Projekt obiektu handlowego Lidl zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Wilkońskich jako pierwszy budynek w Europie został poddany certyfikacji w nowym systemie BREEAM International New Construction 2016. Proces certyfikacji był prowadzony przez zespół Go4Energy.

Projekt budynku zakłada wdrożenie szeregu rozwiązań ograniczających zużycie energii i ciepła, oszczędność wody pitnej, zapewnienie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego zarówno klientom jak i pracownikom, jak również rozwój terenów zielonych oraz ograniczenie wpływu budynku na środowisko podczas całego okresu eksploatacji.  Ponadstandardowe rozwiązania projektowe zostały docenione przez jednostkę certyfikującą Building Research Establishment i zaowocowały przyznaniem certyfikatu BREEAM Interim na poziomi Excellent.