Nowa usługa – analiza LCA (Ocena cyklu życia) zgodnie z wymaganiami kryterium MAT1 (Life cycle impact) certyfikacji BREEAM International New Construction 2013.

Pragniemy poinformować, że firma Go4Energy wprowadziła nową usługę – analizę Life Cycle Assessment zgodną z wymaganiami kryterium Mat01 certyfikacji BREEAM International New Construction 2013. Umożliwiającą zdobycie w tym kryterium aż do 6 kredytów.
Analizy LCA są przeprowadzane przy użyciu odpowiednich narzędzi spełniających wymagania sformułowane w kryterium MAT1 certyfikacji BREEAM, a w szczególności odpowiadającym normie ISO 21930:2007 – „Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method”.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest określenie wpływu cyklu życia użytych materiałów do wzniesienia budynku na środowisko.

 

Analizowane okresy życia materiałów to:
• Produkcja/Wydobycie materiałów (A1-A3)
• Transport (A4)
• Proces budowy i instalacji (A5)
• Użytkowanie (B1)
• Utrzymanie, konserwacja (B2)
• Odnowienie, renowacja (B5)
• Wykorzystanie energii (B6)
• Wykorzystanie wody (B7)
• Utylizacja odpadów (C4)

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

1

 

2

 

 

3