Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce

1401256_528639827217705_1075455923_o

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do szerokiego badania rynku budowlanego dotyczącego budownictwa energooszczędnego.

G4E wspólnie z partnerami strategicznymi opracowuje raport pt. „Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce”. Jego celem jest przedstawienie możliwości spełnienia wymagań stawianych nowoprojektowanym budynkom biurowym, wynikających z wejścia w życie „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” oraz wskazanie działań pozwalających na pokonanie barier rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Na podstawie przygotowanego modelu budynku, przeprowadzone zostaną dynamiczne symulacje energetyczne, obrazujące wpływ poszczególnych parametrów obiektu na roczne zużycie energii oraz możliwe do uzyskania oszczędności, wynikające z stosowania odnawialnych źródeł energii.

Istotną kwestią, jaką chcielibyśmy zawrzeć w naszym badaniu, jest opinia osób związanych z branżą budowlaną odnośnie przyszłości budownictwa energooszczędnego w Polsce. W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, znajdującą się pod poniższym linkiem:

http://przyszlosc-go4energy.go-survey.net/

Ankieta jest anonimowa. Wszystkie udzielone odpowiedzi są całkowicie poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tego badania. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 min.
Ankieta jest dostępna do 15 sierpnia.

Wypełniając ankietę mają Państwo możliwość zabrania głosu w dyskusji oraz wyrażenia swojej opinii na temat budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Na podstawie Państwa odpowiedzi oraz uzyskanych wyników symulacji zostanie opracowany raport, będący podstawą do przeprowadzenia debaty, która odbędzie się w październiku 2015 r. Powyższe badanie objęte jest patronatami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska. W końcowej debacie udział wezmą profesjonaliści z branży budowlanej i nieruchomości. Debata będzie podsumowaniem działań i próbą wyznaczenia nowych kierunków rozwoju budownictwa w Polsce.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

Newsletter

Działalność


Kontakt

Go4Energy
biuro@g4e.pl
+48 512 822 458

Biuro

ul. Łucka 18 lok. 112 i 114
00-845 Warszawa

GO4IT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Białobrzeska 68/64
02-325 Warszawa
KRS: 0000434398
NIP: 701-035-54-58