Strabag we współpracy z Go4Energy wygrał przetarg na Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku.

Wizualizacja modelu Muzeum Piłsudskiego

Z radością informujemy, że konsorcjum spółek z grupy Strabag we współpracy z Go4Energy wygrało przetarg na projekt i budowę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę: cenę (46%), efektywność energetyczną i eksploatacyjną, które zostały określone przez Go4Energy na podstawie wykonanego modelu energetycznego (46%), jakość rozwiązania (4%) oraz termin realizacji (4%).
Otwarcie muzeum planowane jest jesienią 2017 roku.