Uwagi do projektów nowych rozporządzeń

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektów nowych rozporządzeń w sprawie:
1) wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, (http://bip.mir.gov.pl/…/Proje…/Strony/Proj_rozp_MIR_473.aspx)
2) metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej,(http://bip.mir.gov.pl/…/Proje…/Strony/Proj_rozp_MIR_474.aspx)
3) sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.(http://bip.mir.gov.pl/…/Proje…/Strony/Proj_rozp_MIR_475.aspx)
oraz ze względu na to, że powyższe dokumenty odnoszą się do naszej branży, chcielibyśmy zaprosić Państwa do ich lektury oraz oceny.

Chcielibyśmy zebrane od Państwa uwagi złożyć w ramach działań OSWBZ (Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego) jako stanowisko branży wobec tych projektów.

Jednym z zagadnień zasygnalizowanych przez Go4Energy do projektu Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej jest uwaga iż:Praca systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), szczególnie w kontekście chłodzenia, ma charakter godzinowy, co powoduje znaczące różnice w stosunku do wyników uzyskanych przy uśrednieniu dobowym czy miesięcznym. Dlatego w naszym mniemaniu obecna metoda obliczeń wydaje się być mniej dokładna. Dodatkowo uwzględniając rozwój technik symulacji komputerowych uważamy, że wprowadzenie stosowania metod dokładniejszych tj. godzinowych jest w pełni zasadne.

Z powodu krótkiego czasu zbierania niniejszych informacji (27 października) będziemy wdzięczni o zgłaszanie uwag do dnia 24 października (piątek) br. do godziny 12:00 na adres: magdalena.sadowska@g4e.pl