Tomasz Augustyniak, Prezes Zarządzający Go4Energy, otrzymał tytuł BREEAM Accredited Professional

Tomasz Augustyniak

Tomasz Augustyniak dołączył do prestiżowego grona 10 osób, które mogą pochwalić się w Polsce tytułem BREEAM Accredited Professional.

Rola BREEAM AP w projekcie

BREEAM AP dostarcza zespołowi projektowemu eksperckie porady na temat zrównoważonego rozwoju, projektowania środowiska oraz oceny oddziaływania budowli na środowisko. Odgrywa kluczową rolę w zespole projektowym, pomagając mu skutecznie zaplanować działania, ustalić priorytety i wynegocjować kompromisy konieczne do osiągnięcia pożądanej oceny w systemie certyfikacji BREEAM.

BREEAM Accredited Professional jest specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju, projektowania oraz certyfikacji BREEAM. Zna wytyczne projektowe, normy oraz rozwiązania stosowane w procesie projektowania budynku.

Powołanie BREEAM Accredited Professional w procesie certyfikacji umożliwia zdobycie aż 3 punktów w kredycie Man 01 – Sustainable Procurement.

Kiedy należy zaangażować doradcę w charakterze BREEAM Accredited Professional?

Kredyt 1

BREEAM AP powinien zostać zaangażowany w projekt nie później niż na etapie tworzenia Design Briefu (przed rozpoczęciem tworzenia projektu koncepcyjnego). Na tym etapie ustala z Inwestorem i grupą projektową, jakie cele będą realizowane.

Kredyt 2

BREEAM AP należy zaangażować w proces projektowy w celu monitorowania procesu wdrażania założonych celów Breeam, poprzez udział w spotkaniach projektowych (aż do projektu wykonawczego). Po każdym spotkaniu AP zobowiązany jest do przygotowania raportu z postępów prac.

Kredyt 3

BREEAM AP powinien zostać zaangażowany w proces budowlany w celu monitorowania procesu wdrażania założonych celów Breeam poprzez udział w spotkaniach wykonawczych. Określone cele Breeam muszą stanowić wytyczne dla generalnego wykonawcy. Po każdym spotkaniu AP zobowiązany jest do przygotowania raportu z postępów prac.

 

Aby projekt mógł uzyskać 3 punkty, należy zrealizować wszystkie założone cele BREEAM.

 

BREEAM APBREEAM AP letter

 

Więcej o Tomaszu Augustyniaku czytaj tutaj.