Potrzebna jest kampania na temat budownictwa energooszczędnego

Ogólnopolska kampania edukacyjna na temat budownictwa energooszczędnego oraz dostępnych dopłat byłaby niezwykle pożyteczna i mogłaby przyczynić się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym. twierdzi w debacie Go4Energy Regina Gul, Senior Project Manager w Dziale Zarządzania Projektami Jones Lang LaSalle, LEED Accredited Professional i BREEAM Assessor

 

Jak połączyć budownictwo energooszczędne z ekonomicznym uzasadnieniem, oraz jak przekroczyć bariery pojawiające się przed deweloperami?

 

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/EU, od 2020 wszystkie nowo powstające budynki w Unii Europejskiej będą musiały udowodnić, że są obiektami o niemal zerowym bilansie energetycznym. Aby wesprzeć zrównoważone budownictwo, NFOŚiGW wprowadził system dopłat do dla osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom czy mieszkanie od dewelopera. Wysokość takiej dotacji uzależniona jest od uzyskanego standardu energetycznego nieruchomości zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW.

Możliwość uzyskania takich dopłat wpłynęła na wzrost zainteresowania tematyką budownictwa energooszczędnego wśród deweloperów. Uzyskanie wyższego standardu energetycznego dla budynku czy lokalu ściśle wiąże się jednak ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi na budowę, co jest istotnym czynnikiem hamującym rozwój budownictwa energooszczędnego. Warto również zwrócić uwagę na to, że nabywcy mieszkań i domów w Polsce wciąż kierują się przede wszystkim ceną nieruchomości, a ta niestety wzrasta wraz z wyższym standardem energetycznym budynku. Co więcej, przeciętny nabywca nieruchomości wciąż jeszcze ma raczej niską świadomość odnośnie racjonalnego gospodarowania energią w budynku, co przedkłada się na jakość realizowanych inwestycji odpowiadających wymogom kupujących.

Należy spodziewać się, iż ze wzrostem wiedzy na temat energooszczędności budynków/ mieszkań wśród kupujących, oraz wymiernych korzyści finansowych jakie one niosą dla użytkowników, pójdzie zwiększona podaż ze strony deweloperów.

 

Jakich rozwiązań potrzebuje sektor budowlany i co może zrobić w tej sprawie polski rząd oraz sami deweloperzy.

 

Ogólnopolska kampania edukacyjna na temat budownictwa energooszczędnego oraz dostępnych dopłat byłaby niezwykle pożyteczna i mogłaby przyczynić się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym.

Co więcej, obecne dopłaty do domów/ mieszkań energooszczędnych nie są w stanie skompensować wyższych kosztów budowy takich inwestycji. Obecnie, dla domów w standardzie NF40 ( o zużyciu energii  ≤ 40 kWh / (m2* rok) dotacja wynosi 30 000 brutto, a dla standardu NF 15 ≤ 15 kWh / (m2* rok) 50 000 brutto. Dla lokali mieszkalnych dotacja wynosi odpowiednio dla standardu NF40 – 11 000 brutto, a dla standardu NF 15 -16 000 brutto.

Należy spodziewać się, iż zwiększenie dopłat do inwestycji energooszczędnych, czy też inne inicjatywy ze strony Państwa, spowodują wzrost zainteresowania budownictwem przyjaznym środowisku wśród deweloperów i potencjalnych nabywców.

Jakie będą konsekwencje dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady i jak dostosować nasz kraj do polityki energooszczędnej UE?

 

Należy wprowadzić zmiany w przepisach polskiego prawa budowlanego w celu dostosowania ich do wymogów UE. Warto także zauważyć, że upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, czy też nowoczesnych technologii budowlanych umożliwiających uzyskanie wyższego standardu energetycznego, spowoduje obniżenie ich ceny, a co z tym idzie, zwiększenie ich dostępności dla przeciętnego inwestora.

Co w związku z nadchodzącymi zmianami czeka sektor budowlany i jak będzie kształtował się rynek usług budowlanych po 2020 roku?

 

Od początku 2021 r wszystkie nowo budowane budynki będą musiały mieć bardzo niskie zużycie energii, w głównej mierze pokrywane przez odnawialne źródła energii. Należy zauważyć, iż zmiany te będą miały duży wpływ na proces budowlany, który stanie się bardziej kosztowny. Można jednak spodziewać się, że z czasem nastąpi upowszechnienie energooszczędnych technologii budowlanych, a to, w połączeniu z większą konkurencją wśród ich producentów, przełoży się w przyszłości się na spadek cen takich rozwiązań, odczuwalny dla inwestorów.

 

PARTNEREM DEBATY GO4ENERGY JEST WYDAWNICTWO MURATOR.

 

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w debacie – wypowiadania się i zadawania w niej własnych pytań pod adresem: debata@g4e.pl

 

Debatę można także śledzić w naszych serwisach społecznościowych: