Energooszczędne budynki są tańsze w eksploatacji – pierwszy w 2014 głos w debacie

Stosowanie zrównoważonych rozwiązań ma uzasadnienie nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne, ponieważ energooszczędne budynki są tańsze w eksploatacji. – twierdzi Michał Marszałek z Skanska Property Poland.

 

Jak połączyć budownictwo energooszczędne z ekonomicznym uzasadnieniem oraz jak przekroczyć bariery pojawiające się przed deweloperami?

 

Stosowanie zrównoważonych rozwiązań ma uzasadnienie nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne, ponieważ energooszczędne budynki są tańsze w eksploatacji. Potwierdza to raport „BPO/SSC Biura na miarę usług” przygotowany przez Skanska Property Poland we współpracy z Jones Lang LaSalle oraz Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce (ABSL). Dokument opisuje powody, dla których nowoczesne przedsiębiorstwa sięgają po proekologiczne rozwiązania w swoich budynkach. Na koszt eksploatacji przestrzeni biurowej w największym stopniu wpływają ogrzewanie, chłodzenie oraz oświetlenie. Łącznie stanowią one ponad 80% kosztów użytkowych. Wprowadzenie efektywnych rozwiązań już na etapie projektowania pozwala na uzyskanie do 50% oszczędności na zużyciu energii i od 40 do 50% oszczędności na zużyciu wody. Istotny jest fakt, że przemyślane nowoczesne rozwiązania zapewniają większy komfort dla osób przebywających i pracujących w obiektach, co przekłada się na wyższą efektywność i motywację pracowników oraz owocuje mniejszym odsetkiem nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych.

 

Jakich rozwiązań potrzebuje sektor budowlany i co może zrobić w tej sprawie polski rząd oraz sami deweloperzy?

 

Często już po wybudowaniu budynku okazuje się, że w rzeczywistości ma on gorsze parametry niż te zapisane w planach. Może to wynikać z niewłaściwych założeń lub błędów w wykonaniu, które mogą pogorszyć stopień zapotrzebowania na energię pierwotną obiektu nawet o kilkanaście procent. Brakuje również wymogów dotyczących sprawności systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy chłodzenia i istnieje zbyt duża dowolność w doborze urządzeń. Warto, by kolejne wprowadzane przepisy prowadziły do podniesienia stopnia realizacji założeń dotyczących energooszczędności budynków zawartych w projektach budowlanych. Niezwykle ważne jest także wprowadzanie inicjatyw zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, programów wspierających innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, zachęty finansowe (dotacje, ulgi  podatkowe, gwarantowane ceny zakupu energii).

 

Jakie będą konsekwencje dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady i jak dostosować nasz kraj do polityki energooszczędnej UE?

Wprowadzenie planowanych przepisów oznacza w Polsce ogromną rewolucję. Do nowych wymagań trzeba będzie dostosować nie tylko produkty i rozwiązania techniczne stosowane w budownictwie, ale także cały proces projektowania, realizacji i utrzymania budynków w wieloletniej perspektywie. W Polsce budynki ciągle projektuje się na ekstremalne warunki pogodowe, które występują dość rzadko. Tymczasem z punktu widzenia energochłonności budynku ważniejsze jest zbadanie zużycia energii w okresach pomiędzy tymi ekstremami. W wielu krajach na etapie projektowym bada się wiele opcji rozwiązań instalacyjnych i fasadowych tak, by wybrać tę zapewniającą najniższe zużycie energii w ciągu całego roku. Jak wskazuje BIPE (Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego) wyzwaniem jest również wprowadzenie odpowiednich narzędzi pozwalających na kontrolę, czy przepisy są faktycznie wprowadzane w życie. Warto zwrócić uwagę na to, że część wymogów stawianych przez nową dyrektywę Unii Europejskiej funkcjonuje już w polskim systemie prawnym, np. wprowadzone świadectwa energetyczne budynków.

 

Co w związku z nadchodzącymi zmianami czeka sektor budowlany i jak będzie kształtował się rynek usług budowlanych po 2020 roku?

 

Wprowadzanie nowych standardów wiąże się z szerszymi korzyściami dla Polski i mieszkańców naszego kraju. Według ekspertów KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) budownictwo niskoenergetyczne w perspektywie 20 lat doprowadzi do spadku kosztów budowy i eksploatacji budynków, a także zapewni dodatkowe wpływy do budżetu państwa rzędu 140 mln złotych. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, samo tylko zapotrzebowanie na materiały termoizolacyjne wzrośnie o 40-70%, a zatrudnienie w firmach je produkujących o ok. 10%. Poprawi się też sytuacja przedsiębiorstw dostarczających rozwiązania stosowane w nowoczesnych systemach ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia oraz podgrzewania wody użytkowej. Według Krajowej Agencji Poszanowania Energii, średni koszt dostosowania już istniejącego budynku do wymogów dyrektywy to w Polsce 400 tys. zł.

 

 

Michał Marszałek jest Green Business Coordinator w Skanska Property Poland.

 

PARTNEREM DEBATY GO4ENERGY JEST WYDAWNICTWO MURATOR.

 

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w debacie – wypowiadania się i zadawania w niej własnych pytań pod adresem: debata@g4e.pl

 

Debatę można także śledzić w naszych serwisach społecznościowych: