Podstawa rozwoju budownictwa energooszczędnego to edukacja – głos w debacie

Jak połączyć budownictwo energooszczędne z ekonomicznym uzasadnieniem, oraz jak przekroczyć bariery pojawiające się przed deweloperami?

 

Moim zdaniem  podstawą do tego aby budownictwo energooszczędne się rozwijało jest edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat całkowitych kosztów związanych z budynkami. Konieczne jest demonstrowanie jaki jest rozkład nakładów poniesionych na „stworzenie” budynku w stosunku do eksploatacji (life cycle cost)
Jakich rozwiązań potrzebuje sektor budowlany i co może zrobić w tej sprawie polski rząd oraz sami deweloperzy?

 

Pierwsze co się nasuwa to wszelkiego rodzaju rządowe programy wspierające, ale nie jest to do końca rozwiązanie naturalne i w obecnej sytuacji ekonomicznej raczej mało prawdopodobne. Większa świadomość i zaangażowanie w ekologiczne budownictwo samych odbiorców oraz urealnienie cen obiektów, które wykorzystują technologie ekologiczne spowoduje rozwój tej gałęzi. Rząd w tym wypadku powinien skupić się na edukacji, deweloperzy natomiast powinni poprawić produktywność i organizację inwestycji aby dodatkowy koszt budowli ekologicznej posiadał atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji.

Dodatkowo rząd powinien dokonać kompleksowej i niezależnej analizy, pokazującej które technologie energooszczędne należy promować aby jednoznacznie pozytywnie wpływać na sytuacje ekonomiczną kraju (generujące miejsca pracy) oraz rozwijać lokalne ośrodki naukowe (promocja rodzimych technologii i zasobów)

 

Jakie będą konsekwencje dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady i jak dostosować nasz kraj do polityki energooszczędnej UE?

 

Prawdopodobnie w naszych realiach spowoduje to nieuzasadniony wzrost cen i promocję rozwiązań, które nie zawsze będą optymalne (koszty vs efektywność).

 

Co w związku z nadchodzącymi zmianami czeka sektor budowlany i jak będzie kształtował się rynek usług budowlanych po 2020 roku?

 

Rynek budowlany jest silnie związany z sytuacją na rynkach finansowych. Wszelkie zmiany w przepisach maja raczej krótkotrwały wpływ, branża bardzo szybko się dostosowuje i jeżeli sytuacja ekonomiczna będzie pozytywna to produkcja budowlana powinna się rozwijać.
Pan Emil Gromadzki jest  Product Marketing Managerem w  Carrier Polska

 

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w debacie – wypowiadania się i zadawania w niej własnych pytań pod adresem: debata@g4e.pl

 

Debatę można także śledzić w naszych serwisach społecznościowych:

 

         

Patronem debaty jest Wydawnictwo Murator.