Bariery rozwoju budownictwa

Zgodnie z nowelizacją dyrektywy unijnej, do 2020 roku, wszystkie nowo powstałe budynki powinny spełniać wymogi energooszczędności. Pomimo toczących się dyskusji, Polska wciąż nie stworzyła definicji budynku zeroenergetycznego, który stanowiłby wzór dla deweloperów. To ostatni moment na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Jakie stanowisko zajmują firmy deweloperskie, których ten temat dotyczy najbardziej?

 

Z badań przeprowadzonych przez Cube Research, w których udział wzięło 111 przedstawicieli polskich deweloperów, wynika, że ponad 55% respondentów, wskazuje na optymistyczne perspektywy rozwoju budownictwa energooszczednego. Natomiast 31% z badanych widzi przyszłość w pesymistycznych barwach.? Największe bariery w rozwoju stanowią niewystarczające wsparcie i promocja energooszczędnych rozwiązań przez polskie prawo, a także brak zachęty ze strony państwa – twierdzi Tomasz Augustyniak, prezes Go4energy – ?Kolejnym utrudnieniem, jest nieuwzględnianie przy planowaniu budowy domów i mieszkań, kosztów ich późniejszej eksploatacji?.

 

Na dalszych miejscach badani wskazywali na brak woli politycznej wspierania budownictwa energooszczędnego, wysokie początkowe nakłady inwestycyjne, związane z kosztownymi technologiami i niską dostępność dopłat do budynków o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Nasz kraj stawia pierwsze kroki w budownictwie energooszczędnym. Dla klientów i inwestorów indywidualnych, wizja zamieszkania w nowoczesnym budynku o niemal zerowym zużyciu energii i niezależnym energetycznie, może być atutem decydującym o zakupie. Także dla samych deweloperów, jednorazowo poniesiony, większy koszt budowy, może przekładać się na większe zyski w przyszłości. Obecnie w Polsce trwają pracę nad regułą kosztu optymalnego, mającą połączyć zastosowanie energooszczędnych technologii z ekonomicznym uzasadnieniem.

 

Informacja o badaniu:

Badanie zrealizowane zostało przez Cube Research, metodą wywiadów CAWI (ankieta onlina).Wzięli w nim udział przedstawiciele firm deweloperskich z całej Polski. W sumie zrealizowano 111 wywiadów. Termin badania: czerwiec 2013