Raport „Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce”

Badanie branży – raport „Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce”badanie branży, raport przyszłość budownictwa energooszczędnego

Pierwsza część debaty „Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce, odbyła się w listopadzie 2013 podczas targów Future4Build z inicjatywy firmy Go4Energy, pod patronatem Wydawnictwa Murator. W 2014 do grona Patronów dołączyło Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Energooszczędnego.

 

 

Debata pomyślana była, jako forum konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie dyrektyw UE, mówiących, że od 2020 wszystkie nowo powstałe budynki w Polsce powinny spełniać wymogi energooszczędności.

 

W trakcie debaty dyskutanci zarzucili stronie rządowej opieszałość w transpozycji unijnych przepisów do polskiego prawa. Wytknęli Ministerstwu, że wprowadza tylko te elementy dyrektywy, które pozwolą mu uniknąć sankcji karnych, ale nie przewiduje żadnych poważnych programów wspierających ani promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.

 

 

Ponieważ debata wzbudziła duże zainteresowane branży, zdecydowaliśmy się na jej kontynuowanie. Chcemy, cyklicznie przeprowadzać wśród opiniotwórczych osób z branży budowlanej, konsultacje. Pozwolą nam one na poznanie opinii branży i uczynienie z niej ważnego głosu w debacie na temat przyszłości budownictwa energooszczędnego.

 

Zapraszamy Państwa do pobrania bezpłatnego Raportu!!!

Aby pobrać bezpłatny Raport – prosimy wypełnić poniższy formularz.

 


* - pole wymagane

 

 

Dodaj komentarz