ATRIUM I

 

 

ATRIUM I

ATRIUM I

INWESTOR:

Skanska Property Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Przeprowadzenie procesu Commissioningu

Opracowanie dokumentacji Green Building

Wdrożenie usługi GreenFM

TERMIN REALIZACJI:
2014 r.

MIEJSCE:

Warszawa