ASTRA PARK

 
ASTRA PARK INWESTOR:

Echo Investment S.A.

ZAKRES PRAC:
Opracowanie dokumentacji Green Building

TERMIN REALIZACJI:
Zrealizowany 2011 r.

MIEJSCE:

Kielce